استخدام یکنفر خانم جهت کار در دفتر چاپ و تبلیغات در تبریز

استخدام یکنفر خانم جهت کار در دفتر چاپ و تبلیغات در تبریز
به یکنفر خانم جهت کار در دفتر چاپ و تبلیغات با سابقه کار در تبریز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۴۱۳xxx

tel: 04135538934 , 09146445580
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

استخدام یکنفر خانم جهت کار در دفتر چاپ و تبلیغات در تبریز

به یکنفر خانم جهت کار در دفتر چاپ و تبلیغات با سابقه کار در تبریز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۴۱۳xxx

tel: 04135538934 , 09146445580
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید
استخدام یکنفر خانم جهت کار در دفتر چاپ و تبلیغات در تبریز