استعفای وزیر نفت پیشنهادی «العبادی»

استعفای وزیر نفت پیشنهادی «العبادی»
«نزار محمد سلیم» گزینه پیشنهادی «حیدر العبادی» برای تصدی وزارت نفت عراق اعلام کرد از نامزدی یرای این منصب کنارگیری می کند.
به گزارش شبکه خبری «سومریه نیوز» عراق، محمد سلیم در توجیه این افقدام خود گفت: نامزدی من برای منصب وزارت نفت عراق بدون موافقت ریاست اقلیم کردستان عراق و بدون توافق سیاسی صورت گرفته است.
العبادی پنجشنبه (دیروز) لیست شانزده نفره کابینه جدید خود را تقدیم پارلمان عراق کرد که نزار محمد سلیم برای وزارت نفت معرفی شده است.
منبع :فارس
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرام …

استعفای وزیر نفت پیشنهادی «العبادی»

«نزار محمد سلیم» گزینه پیشنهادی «حیدر العبادی» برای تصدی وزارت نفت عراق اعلام کرد از نامزدی یرای این منصب کنارگیری می کند.
به گزارش شبکه خبری «سومریه نیوز» عراق، محمد سلیم در توجیه این افقدام خود گفت: نامزدی من برای منصب وزارت نفت عراق بدون موافقت ریاست اقلیم کردستان عراق و بدون توافق سیاسی صورت گرفته است.
العبادی پنجشنبه (دیروز) لیست شانزده نفره کابینه جدید خود را تقدیم پارلمان عراق کرد که نزار محمد سلیم برای وزارت نفت معرفی شده است.
منبع :فارس
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرام …
استعفای وزیر نفت پیشنهادی «العبادی»

بک لینک