استفاده از تلگرام با وجود فیلترشکن ٩٠ درصد کاهش یافته است/ درآمد ٣ هزار میلیاردی با کوچ میلیونی کاربران به شبکه های اجتماعی داخلی

استفاده از تلگرام با وجود فیلترشکن ٩٠ درصد کاهش یافته است/ درآمد ٣ هزار میلیاردی با کوچ میلیونی کاربران به شبکه های اجتماعی داخلی
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: علی رغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.
عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است علی رغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت  تلگرام  در فضای مجازی کشور بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان های داخلی مهاجرت کرده اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است،  پیام رسان های اجتماعی بومی  مشابه آن مانند سروش, بله, آی گپ و گپ رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.
خرم آبادی گفت: اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود، برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان های داخلی را بر دارد, آن ها به زودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.
وی افزود: سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند، …

استفاده از تلگرام با وجود فیلترشکن ٩٠ درصد کاهش یافته است/ درآمد ٣ هزار میلیاردی با کوچ میلیونی کاربران به شبکه های اجتماعی داخلی

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: علی رغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.
عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است علی رغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت  تلگرام  در فضای مجازی کشور بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان های داخلی مهاجرت کرده اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است،  پیام رسان های اجتماعی بومی  مشابه آن مانند سروش, بله, آی گپ و گپ رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.
خرم آبادی گفت: اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود، برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان های داخلی را بر دارد, آن ها به زودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.
وی افزود: سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند، …
استفاده از تلگرام با وجود فیلترشکن ٩٠ درصد کاهش یافته است/ درآمد ٣ هزار میلیاردی با کوچ میلیونی کاربران به شبکه های اجتماعی داخلی