افزایش ظرفیت سوپرگروه های تلگرامی به 100 هزار نفر

افزایش ظرفیت سوپرگروه های تلگرامی به 100 هزار نفر
اپلیکیشن تلگرام که این روزها یکی از مهم ترین و محبوب ترین پیام رسان ها به شمار می رود، سعی دارد با افزودن قابلیت ها و ویژگی های جدید، رضایت کاربرانش را جلب کرده و این فرصت را برای آن ها ایجاد کند.

افزایش ظرفیت سوپرگروه های تلگرامی به 100 هزار نفر

اپلیکیشن تلگرام که این روزها یکی از مهم ترین و محبوب ترین پیام رسان ها به شمار می رود، سعی دارد با افزودن قابلیت ها و ویژگی های جدید، رضایت کاربرانش را جلب کرده و این فرصت را برای آن ها ایجاد کند.
افزایش ظرفیت سوپرگروه های تلگرامی به 100 هزار نفر