امروز اتلگرام فیلتر می شود؟

با نزدیک شدن به روز انتخابات خبرهایی در شبکه های اجتماعی مبنی بر فیلتر شدن تلگرام تا ساعتی دیگر منتشر شده است.

اخبر جهان

اتوموبیل