امکان جدید و منحصر به فرد خبرگزاری مهر

امکان جدید و منحصر به فرد خبرگزاری مهر
ربات تلگرام بر اساس کلیدواژه انتخابی امکان جدیدی است که خبرگزاری مهر در اختیار خوانندگان خود قرار داده است. بر این اساس شما می توانید بر اساس کلیدواژه مورد علاقه خود که در انتهای اخبار درج می شود، و با کلیک بر روی آن به صفحه این کلیدواژه منتقل شوید.
اکنون تنها کافی است تا بر روی علامت نرم افزار تلگرام کلیک کنید. در صورتی که تلگرام شما بر روی سیستم یا موبایل فعال باشد کانالی به نام بسته ویژه خبری خبرگزاری مهر فعال می شود که از این پس هر خبری با آن کلیدواژه تولید شود، بلافاصله برای شما در این کانال ارسا …

امکان جدید و منحصر به فرد خبرگزاری مهر

ربات تلگرام بر اساس کلیدواژه انتخابی امکان جدیدی است که خبرگزاری مهر در اختیار خوانندگان خود قرار داده است. بر این اساس شما می توانید بر اساس کلیدواژه مورد علاقه خود که در انتهای اخبار درج می شود، و با کلیک بر روی آن به صفحه این کلیدواژه منتقل شوید.
اکنون تنها کافی است تا بر روی علامت نرم افزار تلگرام کلیک کنید. در صورتی که تلگرام شما بر روی سیستم یا موبایل فعال باشد کانالی به نام بسته ویژه خبری خبرگزاری مهر فعال می شود که از این پس هر خبری با آن کلیدواژه تولید شود، بلافاصله برای شما در این کانال ارسا …
امکان جدید و منحصر به فرد خبرگزاری مهر

wolrd press news