امکان حذف پیام های ارسال شده در لاین فراهم شد

امکان حذف پیام های ارسال شده در لاین فراهم شد
از این به بعد به سادگی می توانید پیام هایی را که اشتباها برای دوستانتان در پیام رسان لاین ارسال کرده اید، تا 24 ساعت بعد لغو ارسال یا پاک کنید.

از این به بعد به سادگی می توانید پیام هایی را که اشتباها برای دوستانتان در پیام رسان لاین ارسال کرده اید، تا 24 ساعت بعد لغو ارسال یا پاک کنید.
پیام رسان های محبوبی همچون تلگرام و واتس اپ مدت هاست ویژگی پرطرفداری را به پلتفرم خود اضافه کرده اند تا کاربرانی که به اشتباه پیامی را برای دیگران یا در چت های گروهی ارسال می کنند، بتوانند آنها را قبل یا بعد از دیده شدن پاک کنند.
لاین نیز این ویژگی را به پیام رسان خود اضافه کرده و کاربرانی که اشتباها متن، تصویر یا ویدئویی را در چت های گروهی، مکالمات صوتی و یا متنی ارسال کرده اند، می توانند آنها را unsend یا لغو ارسال کنند تا بدین صورت پیام برای شخص مقابل پاک شده و ارسال نشود.
این ویژگی برای کاربران واتس اپ تنها 7 دقیقه پس از ارسال پیام فعال است، اما کاربران لاین 24 ساعت فرصت دارند تا پیامی را که از ارسال آن پشیمان شده اند، لغو ارسال کنند. این پیام ها شامل تصویر، متن، ویدئو، لینک، لوکیشن، …

امکان حذف پیام های ارسال شده در لاین فراهم شد

از این به بعد به سادگی می توانید پیام هایی را که اشتباها برای دوستانتان در پیام رسان لاین ارسال کرده اید، تا 24 ساعت بعد لغو ارسال یا پاک کنید.

از این به بعد به سادگی می توانید پیام هایی را که اشتباها برای دوستانتان در پیام رسان لاین ارسال کرده اید، تا 24 ساعت بعد لغو ارسال یا پاک کنید.
پیام رسان های محبوبی همچون تلگرام و واتس اپ مدت هاست ویژگی پرطرفداری را به پلتفرم خود اضافه کرده اند تا کاربرانی که به اشتباه پیامی را برای دیگران یا در چت های گروهی ارسال می کنند، بتوانند آنها را قبل یا بعد از دیده شدن پاک کنند.
لاین نیز این ویژگی را به پیام رسان خود اضافه کرده و کاربرانی که اشتباها متن، تصویر یا ویدئویی را در چت های گروهی، مکالمات صوتی و یا متنی ارسال کرده اند، می توانند آنها را unsend یا لغو ارسال کنند تا بدین صورت پیام برای شخص مقابل پاک شده و ارسال نشود.
این ویژگی برای کاربران واتس اپ تنها 7 دقیقه پس از ارسال پیام فعال است، اما کاربران لاین 24 ساعت فرصت دارند تا پیامی را که از ارسال آن پشیمان شده اند، لغو ارسال کنند. این پیام ها شامل تصویر، متن، ویدئو، لینک، لوکیشن، …
امکان حذف پیام های ارسال شده در لاین فراهم شد