انتقام مجازی خواستگار از نوعروس

انتقام مجازی خواستگار از نوعروس
خواستگار جوان وقتی فهمید، دختر مورد علاقه اش ازدواج کرده، تلگرام او را هک کرد و پیام های غیراخلاقی برای خانواده شوهرش فرستاد تا باعث جدایی نوعروس از شوهرش شود.

انتقام مجازی خواستگار از نوعروس

خواستگار جوان وقتی فهمید، دختر مورد علاقه اش ازدواج کرده، تلگرام او را هک کرد و پیام های غیراخلاقی برای خانواده شوهرش فرستاد تا باعث جدایی نوعروس از شوهرش شود.
انتقام مجازی خواستگار از نوعروس