اپلیکیشن Flash Alerts: چشمک زدن فلش گوشی هنگام دریافت پیام و نوتیفیکیشن – زوم اپ

اپلیکیشن Flash Alerts: چشمک زدن فلش گوشی هنگام دریافت پیام و نوتیفیکیشن – زوم اپ
Flash Alerts اپلیکیشنی برای گوشی های اندروید است که اطلاع رسانی تماس، پیامک یا برنامه های دیگر همچون تلگرام را از طریق فلش ممکن می کند.

اپلیکیشن Flash Alerts: چشمک زدن فلش گوشی هنگام دریافت پیام و نوتیفیکیشن – زوم اپ

Flash Alerts اپلیکیشنی برای گوشی های اندروید است که اطلاع رسانی تماس، پیامک یا برنامه های دیگر همچون تلگرام را از طریق فلش ممکن می کند.
اپلیکیشن Flash Alerts: چشمک زدن فلش گوشی هنگام دریافت پیام و نوتیفیکیشن – زوم اپ