اینفوگرافیک| مهاجران ایرانی به کجا می روند؟

اینفوگرافیک| مهاجران ایرانی به کجا می روند؟
۱میلیون و ۱۲۰هزار نفر که در ایران متولد شده اند، بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ خارج از این کشور به سر برده اند. یعنی سالی ۴۴ هزار و ۸۰۰ ایرانی ترک وطن کرده اند.
اینفوگرافی: اعتمادآنلاین | صادق منفرد

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید
به کانال تلگرام اعتمادآنلاین بپیوندید
| اینفوگرافیک |

اینفوگرافیک| مهاجران ایرانی به کجا می روند؟

۱میلیون و ۱۲۰هزار نفر که در ایران متولد شده اند، بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ خارج از این کشور به سر برده اند. یعنی سالی ۴۴ هزار و ۸۰۰ ایرانی ترک وطن کرده اند.
اینفوگرافی: اعتمادآنلاین | صادق منفرد

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید
به کانال تلگرام اعتمادآنلاین بپیوندید
| اینفوگرافیک |
اینفوگرافیک| مهاجران ایرانی به کجا می روند؟