تبریک هنرمندانه مجری سابق

تبریک هنرمندانه مجری سابق
به گزارش جهان، میثم تولایی در کانال تلگرام خود نوشت: شاید بتوانم بگویم که بهترین پیامک تبریک به مناسبت بهار طبیعت را از لحاظ زیبایی، عدم تکرار و سجع در میان دوستان، هنرمندان و مسولان عزیزی که با آن ها در ارتباط هستم از دوست عزیزم فرزاد جمشیدی دریافت کردم. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشد:
بسم الله النور….. مهربان، سلام. یادت هست ثانیه ها دست به دامن ساعت هشتم شدند تا بهار به خانه ی ما قدم بگذارد؟
ثانیه ها، دستان تمنای ما هستند و ساعت هشتم، همان امامی که هر لبخندش نوروز بی تکرار زندگی ماست.

تبریک هنرمندانه مجری سابق

به گزارش جهان، میثم تولایی در کانال تلگرام خود نوشت: شاید بتوانم بگویم که بهترین پیامک تبریک به مناسبت بهار طبیعت را از لحاظ زیبایی، عدم تکرار و سجع در میان دوستان، هنرمندان و مسولان عزیزی که با آن ها در ارتباط هستم از دوست عزیزم فرزاد جمشیدی دریافت کردم. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشد:
بسم الله النور….. مهربان، سلام. یادت هست ثانیه ها دست به دامن ساعت هشتم شدند تا بهار به خانه ی ما قدم بگذارد؟
ثانیه ها، دستان تمنای ما هستند و ساعت هشتم، همان امامی که هر لبخندش نوروز بی تکرار زندگی ماست.

تبریک هنرمندانه مجری سابق

دانلود موزیک

شهرداری