تلگرام از نوع ایرانی بزودی جایگزین تلگرام خارجی می شود

تلگرام از نوع ایرانی بزودی جایگزین تلگرام خارجی می شود
رئیس مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جایگزینی تلگرام با شبکه های اجتماعی بومی خبر داد.

تلگرام از نوع ایرانی بزودی جایگزین تلگرام خارجی می شود

رئیس مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جایگزینی تلگرام با شبکه های اجتماعی بومی خبر داد.
تلگرام از نوع ایرانی بزودی جایگزین تلگرام خارجی می شود