تلگرام با زندگی زناشویی چه می کند ؟!

همسرم به این فضا معتاد شده است و این استفاده افراطی مرا نگران می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ لایک، کامنت، شیر، فوروارد، و سایر مشتقات شبکه های اجتماعی – مجازی مثل استیکرها با ورود خود جای انرژی های مثبت، ارتباطات رو در رو همچون دوست داشتن، ارائه نظر و صحبت، تبلیغات، انتشار و احساسات درونی و بیرونی واقعی که دو طرف را به هم نزدیک می کند گرفته است. این شبکه ها در نظر کاربر جذاب می آید و در نتیجه او را به سمت خود می کشاند.
 مسئله ای که این میان مطرح می شود، این است که چرا امروزه تکنولوژی ها …

استخدام

دانلود فیلم خارجی