تلگرام شما هم قطع شد؟

تلگرام شما هم قطع شد؟
اختلالات گسترده شبکه پیام رسان تلگرام از شامگاه دوشنبه، کاربران ایرانی این اپلیکیشن را حیران کرده و دلیل بروز این اختلال همچنان مشخص نشده است.

تلگرام شما هم قطع شد؟

اختلالات گسترده شبکه پیام رسان تلگرام از شامگاه دوشنبه، کاربران ایرانی این اپلیکیشن را حیران کرده و دلیل بروز این اختلال همچنان مشخص نشده است.
تلگرام شما هم قطع شد؟