تلگرم می تواند بزرگترین ICO را رقم بزند +اینفوگرافیک

تلگرم می تواند بزرگترین ICO را رقم بزند +اینفوگرافیک
تلگرام با ۶۰۰ میلیون دلار فروش توکن به صورت پیش فروش و ۶۰۰ میلیون دلار به صورت عمومی(در ماه مارچ) میتواند بزرگترین ICO تا به امروز را با رقم ۱.۲ میلیارد دلار رقم بزند.

تلگرم می تواند بزرگترین ICO را رقم بزند +اینفوگرافیک

تلگرام با ۶۰۰ میلیون دلار فروش توکن به صورت پیش فروش و ۶۰۰ میلیون دلار به صورت عمومی(در ماه مارچ) میتواند بزرگترین ICO تا به امروز را با رقم ۱.۲ میلیارد دلار رقم بزند.
تلگرم می تواند بزرگترین ICO را رقم بزند +اینفوگرافیک