جنگ مالکیتی در سپیدرود به کجا خواهد انجامید؟

جنگ مالکیتی در سپیدرود به کجا خواهد انجامید؟
شمال ما: درحالی که کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام نام جدیدی به عنوان گزینه خرید باشگاه سپیدرود رشت می گذرد، حال شکاف های مدیریتی در این باشگاه ریشه دار عیان شده است.
به گزارش فارس، شامگاه دوشنبه خبری به نقل از روابط عمومی هیأت فوتبال گیلان در رسانه ها منتشر شد که در آن از انتقال نهایی سهمیه باشگاه به صورت سهامی بین بیات و تن زاده خبر داده شد.
حال کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام این خبر، کانالی جدید در شبکه پیام رسان تلگرام ایجاد شده است و اعلام می دارد که تنها ارگان رسمی رسانه ای باشگاه سپیدرود و مالک جدید آن است.
متن پیام به شرح ذیل است:
” کانال رسمی باشگاه سپیدرود از امروز با مدیریت جدید باشگاه و به دستور دکتر تن زاده مالک سپیدرود و آقای فرهاد خراسانی مسئول حقوقی و سخنگوی باشگاه ایجاد شده و در حال حاضر تنها مرجع رسمی و قانونی باشگاه است و کلیه اخبار و اتفاقات مربوط به باشگاه سپیدرود را فقط می توانید از این کانال دنبال کنید و کانال های دیگر مورد تأیید مالک جدید باشگاه سپیدرود نیست.”
.

.
تنها ۸ دقیقه زمان برای واکنش به این خبر از سوی کانال تحت نظر کیومرث بیات کافی بود ! کانال تحت نظر بیات …

جنگ مالکیتی در سپیدرود به کجا خواهد انجامید؟

شمال ما: درحالی که کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام نام جدیدی به عنوان گزینه خرید باشگاه سپیدرود رشت می گذرد، حال شکاف های مدیریتی در این باشگاه ریشه دار عیان شده است.
به گزارش فارس، شامگاه دوشنبه خبری به نقل از روابط عمومی هیأت فوتبال گیلان در رسانه ها منتشر شد که در آن از انتقال نهایی سهمیه باشگاه به صورت سهامی بین بیات و تن زاده خبر داده شد.
حال کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام این خبر، کانالی جدید در شبکه پیام رسان تلگرام ایجاد شده است و اعلام می دارد که تنها ارگان رسمی رسانه ای باشگاه سپیدرود و مالک جدید آن است.
متن پیام به شرح ذیل است:
” کانال رسمی باشگاه سپیدرود از امروز با مدیریت جدید باشگاه و به دستور دکتر تن زاده مالک سپیدرود و آقای فرهاد خراسانی مسئول حقوقی و سخنگوی باشگاه ایجاد شده و در حال حاضر تنها مرجع رسمی و قانونی باشگاه است و کلیه اخبار و اتفاقات مربوط به باشگاه سپیدرود را فقط می توانید از این کانال دنبال کنید و کانال های دیگر مورد تأیید مالک جدید باشگاه سپیدرود نیست.”
.

.
تنها ۸ دقیقه زمان برای واکنش به این خبر از سوی کانال تحت نظر کیومرث بیات کافی بود ! کانال تحت نظر بیات …
جنگ مالکیتی در سپیدرود به کجا خواهد انجامید؟