حذف حالت روح؛ شرط تازه تلگرام

حذف حالت روح؛ شرط تازه تلگرام
خبر فوری/ تلگرام در اقدام تازه ای ورژن موبوگرام خودش را تخریب کرد!
تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى دستور داده که “حالت روح” را از نرم افزارهاى خود حذف کنند
همچنین گفته شده است که در غیر این صورت طى 10 روز ارتباط این تلگرام های غیر رسمی با سرورهاى تلگرام قطع می شود.
بد نیست بدانید که حالت روح در نرم افزارهای غیر رسمی تلگرام این قابلیت را به کاربر می دهد تا ضمن خواندن پیام، مخاطب پیام شما متوجه خواندن پیام توسط شما نشود.
مطالب جذاب، داغ و آموزشی فناوری اطلاعات در کانال تلگرامی «آی تی»

حذف حالت روح؛ شرط تازه تلگرام

خبر فوری/ تلگرام در اقدام تازه ای ورژن موبوگرام خودش را تخریب کرد!
تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى دستور داده که “حالت روح” را از نرم افزارهاى خود حذف کنند
همچنین گفته شده است که در غیر این صورت طى 10 روز ارتباط این تلگرام های غیر رسمی با سرورهاى تلگرام قطع می شود.
بد نیست بدانید که حالت روح در نرم افزارهای غیر رسمی تلگرام این قابلیت را به کاربر می دهد تا ضمن خواندن پیام، مخاطب پیام شما متوجه خواندن پیام توسط شما نشود.
مطالب جذاب، داغ و آموزشی فناوری اطلاعات در کانال تلگرامی «آی تی»
حذف حالت روح؛ شرط تازه تلگرام