حضور ۳ خوزستانی در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی رومانی

حضور ۳ خوزستانی در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی رومانی
سه ورزشکار خوزستانی برای حضور در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی به عضویت تیم ملی در آمدند.
سامان عبدولی در وزن ۶۶ کیلوگرم، عظیم گرمسیری در وزن ۷۱ کیلوگرم و رسول گرمسیری در وزن ۷۵ کیلوگرم در این مسابقات به روی تشک می روند.
با تصمیم کادر فنی تیم ملی، عبدولی در یک وزن بالاتر در این پیکارها شرکت خواهد کرد. این رقابت ها از ۲۸ خردادماه به مدت سه روز در شهر بخارست رومانی برگزار خواهد شد.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

حضور ۳ خوزستانی در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی رومانی

سه ورزشکار خوزستانی برای حضور در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی به عضویت تیم ملی در آمدند.
سامان عبدولی در وزن ۶۶ کیلوگرم، عظیم گرمسیری در وزن ۷۱ کیلوگرم و رسول گرمسیری در وزن ۷۵ کیلوگرم در این مسابقات به روی تشک می روند.
با تصمیم کادر فنی تیم ملی، عبدولی در یک وزن بالاتر در این پیکارها شرکت خواهد کرد. این رقابت ها از ۲۸ خردادماه به مدت سه روز در شهر بخارست رومانی برگزار خواهد شد.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
حضور ۳ خوزستانی در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی رومانی

موزیک سرا