خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوع

خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوع
خبرگزاری میزان: مهدی غلامی با تاکید بر اینکه این اتحادیه، بر عملکرد طلا فروشان همدان نظارت کامل دارد، تصریح کرد: در حال حاضر معضلی جدیدی به نام خرید و فروش طلا در فضاهای تلگرام و اینترنت وجود داشته که افراد از این راه اقدام می کنند.
وی افزود: طی یک سال اخیر، دو مورد از این اقدامات پیگیری و به منشا آن که چند خانم بودند، تذکر داده شد.
غلامی اظهار کرد: همچنین در طی این مدت، به پنج مورد از زرگران همدانی که اقدام به فروش طلای دست دوم می کنند، نیز تذکر داده شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر فروشان یادآور شد …

خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوع

خبرگزاری میزان: مهدی غلامی با تاکید بر اینکه این اتحادیه، بر عملکرد طلا فروشان همدان نظارت کامل دارد، تصریح کرد: در حال حاضر معضلی جدیدی به نام خرید و فروش طلا در فضاهای تلگرام و اینترنت وجود داشته که افراد از این راه اقدام می کنند.
وی افزود: طی یک سال اخیر، دو مورد از این اقدامات پیگیری و به منشا آن که چند خانم بودند، تذکر داده شد.
غلامی اظهار کرد: همچنین در طی این مدت، به پنج مورد از زرگران همدانی که اقدام به فروش طلای دست دوم می کنند، نیز تذکر داده شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر فروشان یادآور شد …
خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوع

خرید بک لینک