درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشور

درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشور
پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
“مشخصا انتصاب سهم بزرگ درآمد بخش ارتباطات کشور به دولت، زمانی که غول های اقتصادی همچون بنیاد جانبازان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بنیاد تعاون سپاه، سهامدار عمده ی بازار ارتباطات کشور هستند، انتصاب نادرستی است”.
به گزارش انتخاب، در یادداشت وارده به سیتنا آمده است: بعضا مواردی در خصوص چرائی مقاومت دولت در برابر انسداد شبکه های اجتماعی همچون تلگرام و اینستاگرام و اپلیکیشن هایی همچون مسیریاب ویز مطرح شده و در پاسخ به دلیل این مقاومت، مواردی همچون سود دولت از مصرف پهنای باند مصرفی کاربران به میان می آید؛ در این راستا سوالات و پاسخ های ذیل جهت روشن شدن موضوع، تشریح می شود:
درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشور
سوال: اقتصاد ارتباطات دولت در اختیار چه کسانی است؟
پاسخ: همراه اول با درآمد 14 هزار میلیارد تومانی، ایرانسل با درآمد حدود 9 هزار میلیارد تومانی، مخابرات ایران با درآمد حدود 8 هزار میلیارد تومانی، شرکت ارتباطات زیرساخت با درآمد حدود 2 هزار میلیارد تومانی و رایتل با درآمد حدود یک هزار میلیارد تومانی در سال و سایر شرکت ها …

درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشور

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
“مشخصا انتصاب سهم بزرگ درآمد بخش ارتباطات کشور به دولت، زمانی که غول های اقتصادی همچون بنیاد جانبازان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بنیاد تعاون سپاه، سهامدار عمده ی بازار ارتباطات کشور هستند، انتصاب نادرستی است”.
به گزارش انتخاب، در یادداشت وارده به سیتنا آمده است: بعضا مواردی در خصوص چرائی مقاومت دولت در برابر انسداد شبکه های اجتماعی همچون تلگرام و اینستاگرام و اپلیکیشن هایی همچون مسیریاب ویز مطرح شده و در پاسخ به دلیل این مقاومت، مواردی همچون سود دولت از مصرف پهنای باند مصرفی کاربران به میان می آید؛ در این راستا سوالات و پاسخ های ذیل جهت روشن شدن موضوع، تشریح می شود:
درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشور
سوال: اقتصاد ارتباطات دولت در اختیار چه کسانی است؟
پاسخ: همراه اول با درآمد 14 هزار میلیارد تومانی، ایرانسل با درآمد حدود 9 هزار میلیارد تومانی، مخابرات ایران با درآمد حدود 8 هزار میلیارد تومانی، شرکت ارتباطات زیرساخت با درآمد حدود 2 هزار میلیارد تومانی و رایتل با درآمد حدود یک هزار میلیارد تومانی در سال و سایر شرکت ها …
درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشور