دروغ بزرگ جشنواره موسیقی فجر +عکس

دروغ بزرگ جشنواره موسیقی فجر +عکس
در حالی سایت بلیت فروشی جشنواره از فروش کامل بلیت های برخی اجراها خبر می دهد که در این کنسرت ها صندلی های خالی بسیاری به چشم می خورد.
به گزارش  استادنیوز , از همان روزی که بلیت فروشی سی وسومین جشنواره موسیقی فجر در دو سایت ایران کنسرت و ۳۶۷۰ آغاز شد، از تبلیغات انجام شده پیدا بود که این دوره از جشنواره حداقل به لحاظ فروش موفق نخواهد بود.
در ادامه رسانه ها نیز به همین موضوع پرداختند و از تبلیغات ضعیف جشنواره و سایت های بلیت فروشی گفتند. اما حمیدرضا نوربخش رییس جشنواره دلیل کمبود مواد تبلیغاتی مانند تیزر و … را فیلتر مقطعی تلگرام و اینستاگرام عنوان کرد و گفت: «وقتی ما با مشکل فیلترینگ این دو برنامه مواجه شدیم؛ روند تهیه تیزر برای گروه ها را متوقف کردیم. چرا که با ادامه اعمال این محدودیت؛ ادامه تحمل بار مالی نسبتا سنگین تهیه محتوای ویدیویی برای گروها، توجیهی نداشت و احساس کردیم این هزینه زائد خواهد بود.»
با توجه به شرایط تبلیغات و البته نوع جدول بندی این دوره جشنواره، انتظار استقبال چندانی از سوی مخاطبان موسیقی نمی رفت؛ تا اینکه به یکباره سایت بلیت فروشی ایران کنسرت، مهر «SOLD …

دروغ بزرگ جشنواره موسیقی فجر +عکس

در حالی سایت بلیت فروشی جشنواره از فروش کامل بلیت های برخی اجراها خبر می دهد که در این کنسرت ها صندلی های خالی بسیاری به چشم می خورد.
به گزارش  استادنیوز , از همان روزی که بلیت فروشی سی وسومین جشنواره موسیقی فجر در دو سایت ایران کنسرت و ۳۶۷۰ آغاز شد، از تبلیغات انجام شده پیدا بود که این دوره از جشنواره حداقل به لحاظ فروش موفق نخواهد بود.
در ادامه رسانه ها نیز به همین موضوع پرداختند و از تبلیغات ضعیف جشنواره و سایت های بلیت فروشی گفتند. اما حمیدرضا نوربخش رییس جشنواره دلیل کمبود مواد تبلیغاتی مانند تیزر و … را فیلتر مقطعی تلگرام و اینستاگرام عنوان کرد و گفت: «وقتی ما با مشکل فیلترینگ این دو برنامه مواجه شدیم؛ روند تهیه تیزر برای گروه ها را متوقف کردیم. چرا که با ادامه اعمال این محدودیت؛ ادامه تحمل بار مالی نسبتا سنگین تهیه محتوای ویدیویی برای گروها، توجیهی نداشت و احساس کردیم این هزینه زائد خواهد بود.»
با توجه به شرایط تبلیغات و البته نوع جدول بندی این دوره جشنواره، انتظار استقبال چندانی از سوی مخاطبان موسیقی نمی رفت؛ تا اینکه به یکباره سایت بلیت فروشی ایران کنسرت، مهر «SOLD …
دروغ بزرگ جشنواره موسیقی فجر +عکس