دیدار مدیر کل سیاسی و انتخابات استاندار با مدیران گروه های تلگرامی گالیکش ! + تصاویر

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان با مدیران گروهها و کانالهای تلگرام شهرستان گالیکش دیدار کرد.

قدیر نیوز