دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره تلگرام و فضای مجازی

دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره تلگرام و فضای مجازی
تهران (پانا) – آیت الله مکارم شیرازی گفت: بالاخره باید بدانیم اگر فضای مجازی اصلاح نشود، مشکل حل نخواهد شد. این که می گوید فلان پیام رسان را تا چند روز دیگر فعال می کنیم، اشتباه است. بنده سوال می کنم آیا فضای مجازی که تمام اختیار آن در دست دیگران می باشد، عاقلانه است که ۱۵ هزار شغل در آن وجود داشته باشد و هر وقت دلشان بخواهد حرکتی در آن انجام دهند؟»

دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره تلگرام و فضای مجازی

تهران (پانا) – آیت الله مکارم شیرازی گفت: بالاخره باید بدانیم اگر فضای مجازی اصلاح نشود، مشکل حل نخواهد شد. این که می گوید فلان پیام رسان را تا چند روز دیگر فعال می کنیم، اشتباه است. بنده سوال می کنم آیا فضای مجازی که تمام اختیار آن در دست دیگران می باشد، عاقلانه است که ۱۵ هزار شغل در آن وجود داشته باشد و هر وقت دلشان بخواهد حرکتی در آن انجام دهند؟»
دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره تلگرام و فضای مجازی