رسیدگی به پرونده «احمد توکلی» در دادگاه مطبوعات

رسیدگی به پرونده «احمد توکلی» در دادگاه مطبوعات
احمد توکلی قرار است فردا (یکشنبه) – 10 دی ماه – در دادگاه مطبوعات از خود دفاع کند.
به گزارش خبر فوری ، بر اساس آنچه احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشته است وی فردا (یکشنبه) ساعت 11 صبح به دادگاه مطبوعات می رود.
وی دلیل حضورش در دادگاه را شکایت محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت عنوان کرده است.
احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشت: «فردا ساعت ۱۱ صبح در دادگاه مطبوعات باید از خود دفاع کنم. سال گذشته طی نامه ای دلایل ویژه خواری آقای نعمت زاده را گفتم و از دولت عزل این وزیر میلیاردر را خواستم. ایشان ابتدا به عنوان وزیر از من شکایت کردند و چون شکایتشان قانونی نبود، پذیرفته نشد. لذا شخصا شکایت کردند. این اولین شکایت است که از دیده بان شفافیت و عدالت می شود».

رسیدگی به پرونده «احمد توکلی» در دادگاه مطبوعات

احمد توکلی قرار است فردا (یکشنبه) – 10 دی ماه – در دادگاه مطبوعات از خود دفاع کند.
به گزارش خبر فوری ، بر اساس آنچه احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشته است وی فردا (یکشنبه) ساعت 11 صبح به دادگاه مطبوعات می رود.
وی دلیل حضورش در دادگاه را شکایت محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت عنوان کرده است.
احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشت: «فردا ساعت ۱۱ صبح در دادگاه مطبوعات باید از خود دفاع کنم. سال گذشته طی نامه ای دلایل ویژه خواری آقای نعمت زاده را گفتم و از دولت عزل این وزیر میلیاردر را خواستم. ایشان ابتدا به عنوان وزیر از من شکایت کردند و چون شکایتشان قانونی نبود، پذیرفته نشد. لذا شخصا شکایت کردند. این اولین شکایت است که از دیده بان شفافیت و عدالت می شود».
رسیدگی به پرونده «احمد توکلی» در دادگاه مطبوعات