زندان، ایستگاه آخر خواستگار بی معرفت

خواستگاری که در پی جواب های رد از سوی دختر مورد علاقه اش، تصاویر خصوصی وی را در تلگرام منتشر کرده بود توسط پلیس تربت جام شناسایی و دستگیر شد.

سپهر نیوز

دانلود نرم افزار