سوگواره «شعر کبود» فراخوان داد

سوگواره «شعر کبود» فراخوان داد
مؤسسه فرهنگی و هنری اعراف نور با مشارکت شهرداری منطقه شش دومین سوگواره شعر کبود را با موضوع مدح و مرثیه حضرت زهرا (س) برگزار می کند.
دومین سوگواره «شعر کبود» در قالب های غزل، ترانه و محاوره برگزار می شود.علاقمندان تا 15 بهمن سال جاری فرصت دارند که آثارشان را به شناسه تلگرام telegram.me/kaboodpoem یا نشانی ایمیل kaboodpoem@araf.ir ارسال کنند.
به نفرات اول تا سوم در هر قالب به ترتیب 15 میلیون ریال،
10 میلیون ریال و 7 میلیون و 500 هزار ریال تعلق می گیرد.
اختتامیه سوگواره پنجشنبه 5 اسفند از ساعت 16 تا …

سوگواره «شعر کبود» فراخوان داد

مؤسسه فرهنگی و هنری اعراف نور با مشارکت شهرداری منطقه شش دومین سوگواره شعر کبود را با موضوع مدح و مرثیه حضرت زهرا (س) برگزار می کند.
دومین سوگواره «شعر کبود» در قالب های غزل، ترانه و محاوره برگزار می شود.علاقمندان تا 15 بهمن سال جاری فرصت دارند که آثارشان را به شناسه تلگرام telegram.me/kaboodpoem یا نشانی ایمیل kaboodpoem@araf.ir ارسال کنند.
به نفرات اول تا سوم در هر قالب به ترتیب 15 میلیون ریال،
10 میلیون ریال و 7 میلیون و 500 هزار ریال تعلق می گیرد.
اختتامیه سوگواره پنجشنبه 5 اسفند از ساعت 16 تا …
سوگواره «شعر کبود» فراخوان داد