سپرده های یک موسسه دست دلالان افتاد +سند

سپرده های یک موسسه دست دلالان افتاد +سند
مدتی است که سپرده های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه های اینترنتی مورد معامله قرار گرفته و فضا برای دلالی این سپرده ها باز شده است!
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی ، کافی است که وارد یکی از سایت های معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست وجو کنید. آنگاه با آگهی هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده های ریز و درشت این موسسه در آن ها درج شده است.
جالب اینجاست با وجود اینکه در ماه های اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده های خود سردرگم شده اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری می شود.
آگهی ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده ها خریداری می …

سپرده های یک موسسه دست دلالان افتاد +سند

مدتی است که سپرده های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه های اینترنتی مورد معامله قرار گرفته و فضا برای دلالی این سپرده ها باز شده است!
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی ، کافی است که وارد یکی از سایت های معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست وجو کنید. آنگاه با آگهی هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده های ریز و درشت این موسسه در آن ها درج شده است.
جالب اینجاست با وجود اینکه در ماه های اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده های خود سردرگم شده اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری می شود.
آگهی ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده ها خریداری می …
سپرده های یک موسسه دست دلالان افتاد +سند