فیلم/ واکنش رشیدپور به فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام

فیلم/ واکنش رشیدپور به فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام
رضا رشیدپور مجری برنامه تلویزیونی حالا خورشید درباره تجمع های اخیر و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام صحبت کرد. او همچنین به خندیدن در برنامه اشاره کرد و گفت: خنده های من به معنای نفی مشکلات مردم نیست بلکه من ترجیح می دهم بدون اخم و با خنده مشکلات را حل کنم.

فیلم/ واکنش رشیدپور به فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام

رضا رشیدپور مجری برنامه تلویزیونی حالا خورشید درباره تجمع های اخیر و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام صحبت کرد. او همچنین به خندیدن در برنامه اشاره کرد و گفت: خنده های من به معنای نفی مشکلات مردم نیست بلکه من ترجیح می دهم بدون اخم و با خنده مشکلات را حل کنم.
فیلم/ واکنش رشیدپور به فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام