مدیر تلگرام، فیلتر این پیام رسان را تایید کرد

مدیر تلگرام، فیلتر این پیام رسان را تایید کرد
از دقایقی قبل کاربران نسخه تلفن همراه تلگرام و اینستاگرام قادر به دسترسی به این دو نرم افزار نیستند.

مدیر تلگرام، فیلتر این پیام رسان را تایید کرد

از دقایقی قبل کاربران نسخه تلفن همراه تلگرام و اینستاگرام قادر به دسترسی به این دو نرم افزار نیستند.
مدیر تلگرام، فیلتر این پیام رسان را تایید کرد