مرگ سرباز وظیفه با شلیک گلوله در بیمارستان بقیه الله تهران

مرگ سرباز وظیفه با شلیک گلوله در بیمارستان بقیه الله تهران
رکنا: سرباز وظیفه ای که در استان سمنان با اصابت گلوله زخمی شده بود در بیمارستان بقیه الله تهران فوت کرد.ساعت 9:52 صبح روز یک شنبه نوزدهم آذرماه امسال کارکنان بیمارستان بقیه الله تهران مرگ مشکوک پسر جوانی را به مأموران پلیس خبر دادند. با اعلام این خبر تیمی از مأموران کلانتری 145 ونک برای بررسی موضوع راهی بیمارستان شدند. مأموران پلیس در بیمارستان با جسد پسر 19 ساله ای روبه رو شدند که با اصابت گلوله زخمی وکشته شده بود. لحظاتی بعد بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در بیمارستان به تحقیق پرداختند. نخستین بررسی ها نشان داد پسر فوت شده سرباز وظیفه است که در سازمان صدا و سیمای استان سمنان خدمت می کرده است. همچنین مشخص شد وی بر اثر حادثه با اصابت گلوله ای زخمی و برای درمان به تهران منتقل شده است، اما به دلیل شدت جراحات فوت می کند. همزمان جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد. ساعت 9:52 صبح روز یک شنبه نوزدهم آذرماه امسال کارکنان بیمارستان بقیه الله تهران مرگ مشکوک پسر جوانی را به مأموران پلیس خبر دادند. با اعلام این خبر تیمی از مأموران کلانتری 145 ونک برای بررسی موضوع راهی بیمارستان شدند. مأموران پلیس در بیمارستان با جسد پسر 19 ساله ای روبه رو شدند که با اصابت گلوله زخمی وکشته شده بود. لحظاتی بعد بازپرس ویژه قتل Murder دادسرای امور جنایی تهران همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در بیمارستان به تحقیق پرداختند. نخستین بررسی ها نشان داد پسر فوت شده سرباز وظیفه است که در سازمان صدا و سیمای استان سمنان خدمت می کرده است. همچنین مشخص شد وی بر اثر حادثه Incident با اصابت گلوله ای زخمی و برای درمان به تهران منتقل شده است، اما به دلیل شدت جراحات فوت می کند. همزمان جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

مرگ سرباز وظیفه با شلیک گلوله در بیمارستان بقیه الله تهران

رکنا: سرباز وظیفه ای که در استان سمنان با اصابت گلوله زخمی شده بود در بیمارستان بقیه الله تهران فوت کرد.ساعت 9:52 صبح روز یک شنبه نوزدهم آذرماه امسال کارکنان بیمارستان بقیه الله تهران مرگ مشکوک پسر جوانی را به مأموران پلیس خبر دادند. با اعلام این خبر تیمی از مأموران کلانتری 145 ونک برای بررسی موضوع راهی بیمارستان شدند. مأموران پلیس در بیمارستان با جسد پسر 19 ساله ای روبه رو شدند که با اصابت گلوله زخمی وکشته شده بود. لحظاتی بعد بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در بیمارستان به تحقیق پرداختند. نخستین بررسی ها نشان داد پسر فوت شده سرباز وظیفه است که در سازمان صدا و سیمای استان سمنان خدمت می کرده است. همچنین مشخص شد وی بر اثر حادثه با اصابت گلوله ای زخمی و برای درمان به تهران منتقل شده است، اما به دلیل شدت جراحات فوت می کند. همزمان جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد. ساعت 9:52 صبح روز یک شنبه نوزدهم آذرماه امسال کارکنان بیمارستان بقیه الله تهران مرگ مشکوک پسر جوانی را به مأموران پلیس خبر دادند. با اعلام این خبر تیمی از مأموران کلانتری 145 ونک برای بررسی موضوع راهی بیمارستان شدند. مأموران پلیس در بیمارستان با جسد پسر 19 ساله ای روبه رو شدند که با اصابت گلوله زخمی وکشته شده بود. لحظاتی بعد بازپرس ویژه قتل Murder دادسرای امور جنایی تهران همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در بیمارستان به تحقیق پرداختند. نخستین بررسی ها نشان داد پسر فوت شده سرباز وظیفه است که در سازمان صدا و سیمای استان سمنان خدمت می کرده است. همچنین مشخص شد وی بر اثر حادثه Incident با اصابت گلوله ای زخمی و برای درمان به تهران منتقل شده است، اما به دلیل شدت جراحات فوت می کند. همزمان جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
مرگ سرباز وظیفه با شلیک گلوله در بیمارستان بقیه الله تهران