مسئولین، تلگرام، و فیلترینگ غیرت!

به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ چندی است موضوع فیلترینگ جنگ افزار اینترنتی- صهیونیستی تلگرام به نقل محافل خبری تبدیل شده است. موضوع از آنجا آغاز می گردد که با انتشار اسنادی متقن در باب صهیونیستی بودن تلگرام، خط بطلانی بر دروغ بزرگ روسی بودن این نجس افزار کشیده شد و بر همگان […]

روزنامه قانون

اخبار کارگران