من پزشک کیارستمی نیستم!

من پزشک کیارستمی نیستم!
درگذشت “عباس کیارستمی”، کارگردان و هنرمند برجسته کشورمان، بازار گمانه زنی و شایعه درباره علت فوت او و احتمال قصور پزشکی را داغ کرد و در این میان، مطلبی از قول یک پزشک به عنوان پزشک “کیارستمی” در کانال های تلگرام دست به دست شد که خطای پزشکی را در این ماجرا تایید می کرد…

من پزشک کیارستمی نیستم!

درگذشت “عباس کیارستمی”، کارگردان و هنرمند برجسته کشورمان، بازار گمانه زنی و شایعه درباره علت فوت او و احتمال قصور پزشکی را داغ کرد و در این میان، مطلبی از قول یک پزشک به عنوان پزشک “کیارستمی” در کانال های تلگرام دست به دست شد که خطای پزشکی را در این ماجرا تایید می کرد…
من پزشک کیارستمی نیستم!

بک لینک رنک 5

مهارت برتر