مگر خط تولید نویسنده داریم؟!

مگر خط تولید نویسنده داریم؟!
سرویس فرهنگی و هنری – یوسف انصاری با اشاره به تب نوشتن و چاپ کتاب، با انتقاد از روند کار کارگاه های داستان نویسی می گوید: مگر خط تولید نویسنده داریم؟!
به گزارش فانوس ، این داستان نویس درباره تب نوشتن و نویسنده شدن، اظهار کرد: ادبیات شاید ارزان ترین هنری است که هرکسی می تواند به سمت آن بیاید و این ارزان بودن کمی گول زننده است. هرکسی با داشتن یک گوشی اندروید می تواند شاعر، نویسنده، منتقد و جامعه شناس شود.
او با تأکید بر این که ادبیات به خاطر ارزانی، قابل دسترس به نظر می رسد، گفت: خیلی ها از طریق اینستاگرام کارشان گرفته و کتاب منتشر کردند. به طور مثال در طرح تابستانه کتاب وزارت ارشاد، کتاب نویسنده ای که من به او می گویم نانویسنده و کارش از طریق اینستاگرام گرفته جزو پرفروش ها بود.
انصاری با بیان این که ادبیات ایران از دهه ۸۰ به بیراهه رفت، بیان کرد: صفحه ادبیات برخی از روزنامه ها در دهه ۸۰ همان بلایی را سر ادبیات می آورد که الان اینستاگرام و تلگرام با آن می کنند. آن ها برای این که صفحه خود را پُر کنند یادداشت هرکسی را که درباره کتابی می نوشت بدون توجه به این که کیفیت دارد یا خیر …

مگر خط تولید نویسنده داریم؟!

سرویس فرهنگی و هنری – یوسف انصاری با اشاره به تب نوشتن و چاپ کتاب، با انتقاد از روند کار کارگاه های داستان نویسی می گوید: مگر خط تولید نویسنده داریم؟!
به گزارش فانوس ، این داستان نویس درباره تب نوشتن و نویسنده شدن، اظهار کرد: ادبیات شاید ارزان ترین هنری است که هرکسی می تواند به سمت آن بیاید و این ارزان بودن کمی گول زننده است. هرکسی با داشتن یک گوشی اندروید می تواند شاعر، نویسنده، منتقد و جامعه شناس شود.
او با تأکید بر این که ادبیات به خاطر ارزانی، قابل دسترس به نظر می رسد، گفت: خیلی ها از طریق اینستاگرام کارشان گرفته و کتاب منتشر کردند. به طور مثال در طرح تابستانه کتاب وزارت ارشاد، کتاب نویسنده ای که من به او می گویم نانویسنده و کارش از طریق اینستاگرام گرفته جزو پرفروش ها بود.
انصاری با بیان این که ادبیات ایران از دهه ۸۰ به بیراهه رفت، بیان کرد: صفحه ادبیات برخی از روزنامه ها در دهه ۸۰ همان بلایی را سر ادبیات می آورد که الان اینستاگرام و تلگرام با آن می کنند. آن ها برای این که صفحه خود را پُر کنند یادداشت هرکسی را که درباره کتابی می نوشت بدون توجه به این که کیفیت دارد یا خیر …
مگر خط تولید نویسنده داریم؟!