نباید اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در خارج ذخیره شود

نباید اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در خارج ذخیره شود
وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید دو، سه شبکه اجتماعی بومی داشته باشیم، گفت: باید برای داشتن “تلگرام بومی” سرمایه گذاری های لازم صورت بگیرد و نباید اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در خارج از کشور ذخیره شود.
به گزارش تسنیم، محمود واعظی عصر امروز در نشست با طلاب مبلغ در فضای مجازی که در سالن کنفرانس مرکز پژوهش های غدیر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار شد، بابیان اینکه امکانی که کشور در اختیار مسئولان قرار داده باید در مسیر درست استفاده شود، اظهار داشت: وزارت ارتباطات در هیچ مأموریتی مسئولیت محتوایی ندارد …

نباید اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در خارج ذخیره شود

وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید دو، سه شبکه اجتماعی بومی داشته باشیم، گفت: باید برای داشتن “تلگرام بومی” سرمایه گذاری های لازم صورت بگیرد و نباید اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در خارج از کشور ذخیره شود.
به گزارش تسنیم، محمود واعظی عصر امروز در نشست با طلاب مبلغ در فضای مجازی که در سالن کنفرانس مرکز پژوهش های غدیر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار شد، بابیان اینکه امکانی که کشور در اختیار مسئولان قرار داده باید در مسیر درست استفاده شود، اظهار داشت: وزارت ارتباطات در هیچ مأموریتی مسئولیت محتوایی ندارد …
نباید اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در خارج ذخیره شود

آلرژی و تغذیه