همسرکُشی به خاطر تلگرام

همسرکُشی به خاطر تلگرام
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که به دلیل اشتغال و عضویت همسرش در گروه ها و شبکه های مجازی اقدام به قتل وی کرده بود، خبر داد.

همسرکُشی به خاطر تلگرام

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که به دلیل اشتغال و عضویت همسرش در گروه ها و شبکه های مجازی اقدام به قتل وی کرده بود، خبر داد.
همسرکُشی به خاطر تلگرام

بک لینک