پیام وزیر ارتباطات به موسس تلگرام +عکس

پیام وزیر ارتباطات به موسس تلگرام +عکس
پیام آذری جهرمی به موسس تلگرام: یک کانال تلگرامی عملا مردم را دعوت به ایجاد ناامنی و استفاده از بمب دستی و اسلحه میکند. زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟

پیام وزیر ارتباطات به موسس تلگرام +عکس

پیام آذری جهرمی به موسس تلگرام: یک کانال تلگرامی عملا مردم را دعوت به ایجاد ناامنی و استفاده از بمب دستی و اسلحه میکند. زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟
پیام وزیر ارتباطات به موسس تلگرام +عکس