چه مشاغل و کسب و کارهایی از فیلتر تلگرام سود می برند؟

چه مشاغل و کسب و کارهایی از فیلتر تلگرام سود می برند؟
آریا بازار – ناظراقتصاد : با فیلتر شدن تلگرام، برخی از افراد ناراحت و برخی دیگر خوشحال شدند! در ادامه این مطلب به افراد و کسب و کارهایی که از فیلتر تلگرام خوشحال شدند می پردازیم.
شرکت مخابرات و اپراتورهای موبایل
بدون شک، اولین شرکت هایی که از فیلتر تلگرام خوشحال می شوند اپراتورهای موبایل هستند که مدتهاست درآمد پیامکی آنها ته کشیده و به پایین ترین سطح ممکن رسیده است چرا که مردم تا قبل از این ترجیح می دادند به جای استفاده از پیامکی که هزینه بر بود، از پیام رسان رایگان با رابط کاربری ساده ای مثل تلگرام استفاده کنند. بدون شک سهام شرکت مخابرات ایران و همراه اول و دیگر اپراتورهای موبایل با اعلام خبر فیلتر دائمی تلگرام با رشد مواجه خواهند شد.
آژانس تبلیغاتی
اگر در دیوارها و بلیبوردهای سطح شهر خود کمی دقیق شوید، حتماً متوجه این موضوع شده اید که آمار بیلبوردهای خالی در سطح شهر بسیار بالا رفته و با وجود ابزارهای قوی تبلیغاتی مثل تلگرام و اینستاگرام، تبلیغات به سمت تبلیغات تلگرامی سوق داده شده است چرا که ضریب نفوذ این سبک تبلیغات بیش از سایر روش ها ارزیابی شده است. ب …

چه مشاغل و کسب و کارهایی از فیلتر تلگرام سود می برند؟

آریا بازار – ناظراقتصاد : با فیلتر شدن تلگرام، برخی از افراد ناراحت و برخی دیگر خوشحال شدند! در ادامه این مطلب به افراد و کسب و کارهایی که از فیلتر تلگرام خوشحال شدند می پردازیم.
شرکت مخابرات و اپراتورهای موبایل
بدون شک، اولین شرکت هایی که از فیلتر تلگرام خوشحال می شوند اپراتورهای موبایل هستند که مدتهاست درآمد پیامکی آنها ته کشیده و به پایین ترین سطح ممکن رسیده است چرا که مردم تا قبل از این ترجیح می دادند به جای استفاده از پیامکی که هزینه بر بود، از پیام رسان رایگان با رابط کاربری ساده ای مثل تلگرام استفاده کنند. بدون شک سهام شرکت مخابرات ایران و همراه اول و دیگر اپراتورهای موبایل با اعلام خبر فیلتر دائمی تلگرام با رشد مواجه خواهند شد.
آژانس تبلیغاتی
اگر در دیوارها و بلیبوردهای سطح شهر خود کمی دقیق شوید، حتماً متوجه این موضوع شده اید که آمار بیلبوردهای خالی در سطح شهر بسیار بالا رفته و با وجود ابزارهای قوی تبلیغاتی مثل تلگرام و اینستاگرام، تبلیغات به سمت تبلیغات تلگرامی سوق داده شده است چرا که ضریب نفوذ این سبک تبلیغات بیش از سایر روش ها ارزیابی شده است. ب …
چه مشاغل و کسب و کارهایی از فیلتر تلگرام سود می برند؟