کشف حفره ی امنیتی تلگرام توسط دو هکر ایرانی +فیلم و تصویر

کشف حفره ی امنیتی تلگرام توسط دو هکر ایرانی +فیلم و تصویر
به گزارش نیریمیز ، تلگرام مدعی است امن ترین پیام رسان اجتماعی است و برای اثبات این ادعا جوایز متنوعی را برای کسانی که بتوانند به این شبکه نفوذ کنند در نظر گرفته است. حالا به تازگی دو هکر کلاه سفید ایرانی مدعی شدند حفره ای امنیتی در نرم افزار تلگرام پیدا کردند، آنها می گویند از طریق این حفره میتوان حجم بیشتری از طول معمول یک پیام (بسیار بزرگتر از محدودیت ۴۰۹۶ بایت) را ارسال کرد.
این دو هکر در وبلاگ خود توضیح داده اند:
“برای جلوگیری از ارسال تعداد زیادی پیغام توسط یک کاربر در زمان محدود (و در …

کشف حفره ی امنیتی تلگرام توسط دو هکر ایرانی +فیلم و تصویر

به گزارش نیریمیز ، تلگرام مدعی است امن ترین پیام رسان اجتماعی است و برای اثبات این ادعا جوایز متنوعی را برای کسانی که بتوانند به این شبکه نفوذ کنند در نظر گرفته است. حالا به تازگی دو هکر کلاه سفید ایرانی مدعی شدند حفره ای امنیتی در نرم افزار تلگرام پیدا کردند، آنها می گویند از طریق این حفره میتوان حجم بیشتری از طول معمول یک پیام (بسیار بزرگتر از محدودیت ۴۰۹۶ بایت) را ارسال کرد.
این دو هکر در وبلاگ خود توضیح داده اند:
“برای جلوگیری از ارسال تعداد زیادی پیغام توسط یک کاربر در زمان محدود (و در …
کشف حفره ی امنیتی تلگرام توسط دو هکر ایرانی +فیلم و تصویر

عکس