کشف نرم افزار جاسوسی در تلگرام

کشف نرم افزار جاسوسی در تلگرام
جاسوس افزار «Tizi» به روت دستگاه دسترسی می یابد و سراغ تصاویر شخصی کاربر، تاریخچه تماس و چت ها در اپلیکیشن هایی مانند فیس بوک، واتس اپ و حتی سرویس پیام رسان رمزگذاری شده تلگرام خواهد رفت.

کشف نرم افزار جاسوسی در تلگرام

جاسوس افزار «Tizi» به روت دستگاه دسترسی می یابد و سراغ تصاویر شخصی کاربر، تاریخچه تماس و چت ها در اپلیکیشن هایی مانند فیس بوک، واتس اپ و حتی سرویس پیام رسان رمزگذاری شده تلگرام خواهد رفت.
کشف نرم افزار جاسوسی در تلگرام