کلاهبرداری ۶۰ میلیون تومانی مرد زن نما در تلگرام

کلاهبرداری ۶۰ میلیون تومانی مرد زن نما در تلگرام
رئیس پلیس فتا کرمان گفت: مردی که در فضای مجازی خود را به عنوان یک خانم معرفی و مبلغ 600 میلیون ریال با وعده ازدواج از یک شهروند کلاهبرداری کرده بود، شناسایی شد.

کلاهبرداری ۶۰ میلیون تومانی مرد زن نما در تلگرام

رئیس پلیس فتا کرمان گفت: مردی که در فضای مجازی خود را به عنوان یک خانم معرفی و مبلغ 600 میلیون ریال با وعده ازدواج از یک شهروند کلاهبرداری کرده بود، شناسایی شد.
کلاهبرداری ۶۰ میلیون تومانی مرد زن نما در تلگرام

پرس نیوز