گرد و خاک داوطلبان نمایندگی مجلس در تلگرام/ از تبلیغات وسوسه انگیز تا تخریب های چکشی

امروز شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام نقش تاثیر گذاری در جهت دهی افکار عمومی بازی می کند همین پتانسیل باعث شده است که امروز این شبکه اجتماعی به پاتوقی برای برخی داوطلبان و حامیان آنها برای تبلیغات زودهنگام بدل شود.

bluray movie download

پرشین موزیک