انتقاد نکنید ؛آقای جاودانی ناراحت می شوند!رضا جاودانی مجری برنامه 2016 هم از رسانه ها و فضای مجازی برای انتقادهای این روزهای شان از نوع کار آنها گلایه