استخدام همکار آقا جهت کار در قنادی در زنجانبه یک همکار آقا جهت کار در قنادی در زنجان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس