آیت الله مکارم شیرازی: تلگرام برنگرددیکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه بارها به مسئولان گفته ام که فضای مجازی بلای جان شماست، گفت: حقیقت این است