اختلال در ویدئوهای تلگرامکاربران تلگرام در ایران از ساعاتی پیش با اختلال در زمینه مشاهده ویدئوهای این پیام رسان مواجه شده اند. اختلال در ویدئوهای تلگرام کاربران تلگرام