فتنه اخیر حاصل اشغال فضای مجازی توسط بیگانگان بود/ مسئولان متخلف باید مجازات شوندمعاون دادستان کل کشور گفت: اگر ثابت شود مسئولین ذیربط عمداً اقدام لازم برای جلوگیری