استخدام کارمند اداری خانم مسلط به اکسل جهت کار در واحد فروشیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به