استخدام فروشنده آرایشی و بهداشتی جهت کار در داروخانهبه فروشنده آرایشی و بهداشتی با سابقه کار جهت کار در داروخانه در تهران محدوده ی وصال نیازمندیم. داوطلبان واجد