استخدام در بورس نیوزبورس نیوز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد مجرب و متخصص با شرایط ذیل دعوت به همکاری می کند. 1- تحلیلگر صورت های مالی