استخدام کارشناس وایرلس و دکل کار،کارشناسNOC در شرکت مبنا تلکاماستخدام شرکت گسترش ارتباطات مبنا شرکت مبنا تلکام،اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران